در مجموعه رهبری مغز محور، پیام بهرام‌پور، دانش آموخته نوروساینس از دانشگاه کینگز لندن، نکات کاربردی برای رهبری و مدیریت را با شما به اشتراک می‌گذارد